Once Upon A Time en streaming 6 saisons 126 épisodes ► Regarder Once Upon A Time en streaming gratuitement De nos jours, dans une bourgade du Maine appelée Storybrooke, les contes de fées existent encore. C'est ce que va découvrir Emma, une jeune femme au passé trouble, embarquée dans un merveilleux et tragique voyage par le fils qu'elle a abandonné 10 ans plus tôt. Elle croisera sur son chemin la méchante Reine, qui n'est autre que l'impitoyable Maire de la ville, Blanche Neige, devenue la douce Soeur Mary Margaret Blanchard, Tracassin, l'effrayant expert en magie noire ou encore Archie, le sympathique Jiminy Cricket local. Avec son arrivée, c'est l'espoir de toute une communauté amnésique qui renaît... | (成年コミック) [07-03-14] [ジョン・K・ペー太] プルプル悶... | http://announce.torrentsmd.com:6969/announce

eSoubory.cz | dobít kredit | dotazy | jDownloader | kontakt |

 |  registrace  |  přihlášení cs cs en en

 
avi soubor

...a zase ta Lucie 1984 .avi (3,31 GB)

...a zase ta Lucie 1984 .avi stahnout soubor 
přidat do jDownloaderu ke stažení

server: Datoid

velikost: 3,31 GB, 3384 MB

přidáno: 22. 8. 2017

přípona: .avi

klíčová slova:
zase Lucie avi

 

hledám podobné soubory

Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

1.1. „Poskytovatelel“- internetový server eSoubory.cz (dále jen „Server“).

1.2. „Uživatele“ - fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na Serveru. Uživatel se zavazuje k dodržování těchto Podmínek.

2. Princip služby

2.1. Služby nabízené Poskytovatelem spočívají ve vyhledávání a stahování dat ze serverů třetích stran. Vyhledávání a stahování dat provádí Uživatel prostřednictvím Serveru.

2.2. Poskytovatel poskytuje služby registrovaným Uživatelům na základě kreditního systému – Uživatelé si mohou zakoupit kredit, který je opravňuje k vyhledání a stažení určitého objemu dat prostřednictvím Serveru.

2.3. Stahováním dat se rozumí zahájení stahovacího procesu Uživatelem. V případě zastavení stahování ze strany Uživatele je kredit odpovídající určenému objemu dat Uživateli stržen bez náhrady.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1. Uživatel se zavazuje, že své registrační údaje vyplní pravdivě, aktuálně a úplně.

3.2. Uživatel nesmí sdělit své přihlašovací údaje (údaje umožňující přístup na Server) třetí osobě, ani jí umožnit přístup k nim.

3.3. Uživatel se zavazuje, že prostřednictvím Serveru nebude vyhledávat a stahovat data, jejichž obsah a stahování je protiprávní, zejména je v rozporu s právním řádem České republiky. Uživatel nesmí vyhledávat a stahovat zejména data
a) jejichž obsah je chráněn autorským zákonem, nebo jejichž stažením by mohla být porušena autorská práva,
b) by mohla podněcovat k páchání trestné činnosti nebo neplnění povinností daných zákonem,
c) obsahují pornografická díla zobrazující dítě, nebo styk se zvířetem,
d) propagují nebo podporují hnutí, které vede k potlačení práv a svobod člověka,
e) by mohla vyjadřovat nenávist vůči skupině osob, zejména vůči etnické skupině, rase, národu či náboženství, nebo přesvědčení.

3.4. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah dat, která prostřednictvím Serveru stahuje.

3.5. Uživatel nesmí jakkoli narušovat provoz Serveru ani zasílat Poskytovateli nevyžádanou poštu (spam).

3.6. Uživatel se zavazuje, že svou činností neohrozí dobré jméno Poskytovatele služeb a Serveru.

3.7. Pokud Uživatel zjistí, že jiný uživatel poskytovaných služeb porušuje tyto Podmínky, nebo se dopouští protiprávního jednání, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli služeb.

4. Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel je při porušení těchto Podmínek Uživatelem oprávněn zrušit uživatelský účet Uživatele bez náhrady zakoupeného kreditu.

4.2. Poskytovatel je oprávněn kdykoli zabránit stažení dat, přičemž není povinen sdělit Uživateli důvod.

4.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah dat a data, která Uživatel vyhledává a stahuje. Pokud Poskytovatel zjistí, že by se mohlo jednat o data, jejichž obsah a stahování je protiprávní nebo v rozporu s těmito Podmínkami, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího zabránit stažení dat.

4.4. Poskytovatel není povinen aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah stahovaných dat.

4.5. Poskytovatel neprovádí zálohu dat stahovaných Uživatelem. Poskytovatel není odpovědný za škodu či jinou újmu, která může vzniknout Uživateli v důsledku neúplného stažení dat. Vyhledávaná a stahovaná data se na Serveru neukládají.

4.6. Poskytovatel je oprávněn umisťovat na Server nebo zasílat Uživateli prostřednictvím e mailu obchodní sdělení informující o nabízených službách, popřípadě obchodní sdělení dalších fyzických či právnických osob, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu.

4.7. Poskytovatel je oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele přidat, změnit či odstranit jakýkoliv z podporovaných serverů třetích stran.

4.8. Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá výhradně elektronicky (e mailem).

5.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit po předchozím upozornění Uživatele. Pokud Uživatel nové Podmínky nepřijme, jeho uživatelský účet zaniká.

5.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 25.11.2012.

eSoubory vám umožňuje vyhledat a stáhnout soubory ze všech českých úložných serverů jako eDisk, WebShare a dalších.

Poslední hledané dotazy

pata lod
Hampejznice hospodyne a hrdinky
nevestky
www kinotip cz filmy ke schlednuti ...
legenda o konci sveta
Az po usi
ja mattoni 11
Tanya Huff
druha sance avi
ja mattoni 10
Myslenky zlocince 5 serie
ulice 3283
Velka cinska zed 2016 CZ Dabing avi
tlapkova patrola maraton 7
v i p vrazdy 8